Który przelew do Czech będzie najlepszy dla konsumenta i firmy?

Czechy to dość częsty kierunek przelewów zagranicznych wykonywanych przez firmy i osoby prywatne z Polski. Trudno się temu dziwić zważywszy na bliskość geograficzną naszych południowych sąsiadów oraz znaczenie Czech w obrotach handlowych Polski. Handel z Czechami generuje 6,5% polskiego eksportu i 3,5% importu. Co więcej, ta wymiana handlowa rozwija się bardzo dobrze. Szybkiego oraz taniego przelewu do Czech, szukają jednak nie tylko firmy. Wielu Polaków prywatnie wysyła pieniądze do Czech – na przykład w związku z zakupami lub turystyką. Czasem przelewy do Czech są związane również z więzami rodzinnymi. Warto pamiętać, że u naszych południowych sąsiadów mieszka około 40 000 – 50 000 Polaków. Niezależnie od celu „czeskiego” przelewu, jego nadawca chciałby szybko i tanio przesłać środki. W ramach kolejnego artykułu dotyczącego przelewów walutowych sprawdziliśmy zatem, jakie są najlepsze sposoby przesłania pieniędzy do Czech.

Przynależność Czech do systemu SEPA to dobra wiadomość …    

Wszystko wskazuje na to, że nasi południowi sąsiedzi jeszcze przez długi czas nie zrezygnują ze swojej korony. Taka wiadomość niekoniecznie jest zła dla Polaków przesyłających pieniądze do Czech. Po pierwsze, Polsce też jest daleko do przyjęcia euro. Po drugie, Czechy (podobnie jak Polska) obecnie są już członkiem Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (ang. Single Euro Payment Area – SEPA). Dzięki przynależności Czech do systemu SEPA, klienci polskich banków mogą przesyłać szybkie przelewy europejskie na teren wspomnianego kraju. Takie euro – przelewy zwykle są księgowane w standardzie „D + 1”, który oznacza ich realizację w następnym dniu roboczym. Dla porównania, podstawowe przelewy SWIFT, które trzeba wysyłać np. do USA lub Rosji, zapewniają standard księgowania „D + 3”.

ZWROĆ UWAGĘ: Czechy podobnie jak Polska, zaliczają się do Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA). Taka sytuacja skutkuje możliwością wykonywania szybkich przelewów w euro pomiędzy wspomnianymi krajami.

Pod względem czasu księgowania, przelewy SEPA niemal dorównują standardowym przelewom międzybankowym realizowanym na terenie Polski (w systemie ELIXIR). Trzeba jednak zwrócić uwagę, że prywatny klient krajowego banku nadal musi płacić za przelew europejski zlecony przez Internet. Taka jednorazowa opłata wynosi od 3,99 zł do 10,00 zł (patrz poniższa tabela) w przypadku kont walutowych dla konsumentów. Co ważne, tylko jeden z analizowanych banków (Idea Bank) oferuje pakiet darmowych przelewów SEPA (0,00 zł – dwa przelewy w miesiącu, pozostałe przelewy – 3,99 zł/szt.). Korzystniej od rynkowej średniej prezentuje się również oferta Nest Banku, który za internetowy przelew SEPA pobiera 1 euro. Znacznie drożej są wyceniane konsumenckie (internetowe) przelewy SEPA z BZ WBK (8,00 zł), PKO BP (8,00 zł), Pekao (9,90 zł) oraz Raiffeisen Polbanku (10,00 zł powyżej kwoty 50 000 euro). W nawiązaniu do danych z poniższej tabeli trzeba wspomnieć, że dotyczą one kont walutowych rozliczanych w euro. Polscy konsumenci praktycznie nie mogą otworzyć konta walutowego z koroną czeską jako walutą rozliczeniową. Zainteresowanie rynkowe takim walutowym ROR-em dla klientów prywatnych jest na tyle małe, że większość banków postanowiła go nie włączać do swojej oferty. Konto konsumenckie z koronami czeskimi jako walutą rozliczeniową, znajdziemy tylko w ofercie Idea Banku. Drugi wyjątek to konto walutowe z Deutsche Banku, które jednak cechuje się miesięczną opłatą za obsługę (8,00 zł).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Koszty internetowych przelewów SEPA w krajowych bankach są zróżnicowane. Najmniejszą opłatę (poniżej 5,00 zł) nalicza Idea Bank oraz Nest Bank. Na koszty przelewów SEPA (m.in. do Czech), muszą uważać klienci Pekao oraz BZ WBK.   

Dowiedz się więcej o różnych aspektach przelewów SEPA >

Przeczytaj artykuł o ciekawej historii korony czeskiej i specyfice tej waluty >

Porównanie kosztu przelewów SEPA do Czech wykonywanych z rachunków walutowych w wiodących krajowych bankach (konta walutowe dla konsumentów) 
Nazwa banku

Nazwa rachunku walutowego

Koszt przelewu SEPA w systemie bankowości internetowej Przykładowe koszty przelewu SEPA o równowartości 5000 zł
Alior Bank

Konto walutowe

5,00 zł 5,00 zł
BZ WBK

Konto24 walutowe

8,00 zł 8,00 zł
Idea Bank

Konto WALUTOWE

3,99 zł (0,00 zł za pierwsze dwa przelewy miesięcznie) 0,00 zł/3,99 zł
ING Bank Śląski

Rachunek walutowy

5,00 zł 5,00 zł
mBank

eMAX walutowy

5,00 zł 5,00 zł
Millennium Bank

Konto Walutowe

5,00 zł 5,00 zł
Nest Bank

Nest Konto Waluta)

1,00 EUR 1,00 EUR
Pekao S.A.

Eurokonto Walutowe

9,90 zł 9,90 zł
PKO BP

Konto Walutowe

8,00 zł 8,00 zł
Raiffeisen Polbank

Konto Walutowe

5,00 zł (do 50 000 EUR),

10,00 zł (od 50 000 EUR)

5,00 zł

Źródło: opracowanie Kurencja.com na podstawie tabel opłat i prowizji banków (dane na dzień 30 maj 2018 r.)

Firma za bankowy przelew SEPA do Czech zapłaci nawet 200 zł

Z bankowej oferty przelewów SEPA, oczywiście mogą korzystać nie tylko konsumenci. Europejskie przelewy walutowe do Czech są dostępne również dla firm o różnej wielkości (w tym również biznesów prowadzonych przez pojedynczego przedsiębiorcę). Poniższa tabela przedstawia koszty transferów SEPA, które właśnie taki polski przedsiębiorca może wysłać do Czech przy użyciu konta walutowego.

Analiza oferty bankowej niestety wskazuje, że przedsiębiorcy nie mogą być szczególnie zadowoleni z oferty przelewów SEPA do Czech. Okazuje się bowiem, że niektóre banki naliczają firmom wyższe opłaty za przelewy europejskie niż konsumentom. Przykład stanowi Raiffeisen Polbank, który za firmowy przelew SEPA (zlecony przez Internet) o wartości ponad 50 000 euro zażąda aż 25,00 zł. Jeszcze mniej przyjazną politykę dotyczącą przelewów SEPA dla firm, prowadzi obecnie Millennium Bank (patrz poniższa tabela). Wspomniana instytucja za przelew europejski do innego kraju (w tym Czech) pobierze od 9,50 zł (stawka dla kwoty do 250 EUR) do 0,20% min. 25 zł max. 200 zł (stawka dla kwoty od 12 500 EUR). Każda z tych stawek wydaje się wygórowana. Na szczęście pozostałe banki są bardziej przyjazne dla firm w kwestii kosztów przelewu SEPA. Idea Bank wykona taką operację do Czech za 3,99 zł (dwa pierwsze przelewy miesięcznie = 0,00 zł), a Nest Bank naliczy opłatę wynoszącą 1 EUR. Podobnie jak w przypadku oferty dla konsumentów, rynkowym standardem jest stawka wynosząca 5,00 zł za internetowy przelew SEPA (patrz poniższa tabela).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Opłaty za internetowy przelew SEPA dotyczące małych firm, mogą być wyższe niż w przypadku konsumentów (zobacz przykład Raiffeisen Polbanku oraz Millennium Banku).   

Wszyscy klienci krajowych banków (zarówno prywatni jak i firmowi) powinni pamiętać, że za przelew w euro do Czech zostanie naliczona wyższa opłata, jeżeli taki transfer nie będzie spełniał wymogów systemu SEPA. Mowa o następujących wymaganiach:

 • wybraniu opcji kosztowej SHA zakładającej podział kosztów przelewu między jego odbiorcę i nadawcę
 • braku opcji przyspieszających przelew
 • wyborze euro jako waluty przelewu
 • podaniu numeru bankowego odbiorcy w formacie IBAN oraz kodu SWIFT
 • uczestnictwie banku odbiorcy w systemie SEPA
 • wysłaniu środków do jednego z krajów Unii Europejskiej albo na teren Norwegii, Islandii, Lichtensteinu lub Szwajcarii

Niespełnienie przynajmniej jednego z powyższych wymagań, może skutkować naliczeniem opłaty takiej jak za przelew SWIFT (np. 20 zł – 50 zł). Warto o tym pamiętać i nie wybierać np. opcji kosztowej OUR zakładającej „przerzucenie” wszystkich kosztów przelewu na jego nadawcę. W przypadku transferu walutowego do Czech, taka opcja zwykle jest niepotrzebna, bo nie występują prowizje banków pośredniczących mogące pomniejszyć przesyłaną kwotę.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Prywatny lub firmowy przelew w euro do Czech, który nie spełnił określonych wymagań systemu SEPA, zostanie potraktowany przez bank jako znacznie droższy przelew SWIFT w euro.

Dowiedz się więcej o różnicach dotyczących przelewów SEPA oraz SWIFT >

Porównanie kosztu przelewów SEPA do Czech wykonywanych z rachunków walutowych w wiodących krajowych bankach (konta walutowe dla przedsiębiorców) 
Nazwa banku

Nazwa rachunku walutowego

Koszt przelewu SEPA w systemie bankowości internetowej Przykładowe koszty przelewu SEPA o równowartości 10 000 zł
Alior Bank

Rachunek Partner

5,00 zł 5,00 zł
BZ WBK

Konto walutowe

 

10,00 zł 10,00 zł
Idea Bank

Konto WALUTOWE

3,99 zł (0,00 zł za pierwsze dwa przelewy miesięcznie) 0,00 zł/3,99 zł
ING Bank Śląski

Konto Walutowe dla firmy

5,00 zł 5,00 zł
mBank

mBiznes konto walutowe

5,00 zł 5,00 zł
Millennium Bank

Rachunek Biznes w walucie obcej

do kwoty 250 EUR – 9,50 PLN

od 250,01 do 2000 EUR – 18 PLN

od 2000,01 do 12 500 EUR – 30 PLN

od 12 500,01 EUR – 0,20% min. 25 PLN max. 200 PLN

30,00 zł
Nest Bank

BIZnest Konto Waluta

1,00 EUR 1,00 EUR
Pekao S.A.

Pakiet Mój Biznes Walutowy

4,99 zł 4,99 zł
PKO BP

Pakiet Biznes Waluta

 

5,00 zł 5,00 zł
Raiffeisen Polbank

Pakiet Walutowy

 

5,00 zł (do 50 000 EUR),

25,00 zł (od 50 000 EUR)

5,00 zł

Źródło: opracowanie Kurencja.com na podstawie tabel opłat i prowizji banków (dane na dzień 30 maj 2018 r.)

Poza bankiem przelew w euro do Czech będzie tańszy o połowę

 W nawiązaniu do danych z dwóch powyższych tabel, warto sprawdzić ofertę przelewów do Czech, które są oferowane przez pozabankowych operatorów płatniczych. Podobnie jak w przypadku innych kierunków przelewów walutowych, pozabankowa oferta wydaje się lepsza od propozycji banków dla firm oraz konsumentów. Wystarczy wspomnieć o tym, że nietrudne jest znalezienie operatorów płatniczych zapewniających koszt przelewu do Czech na poziomie mniejszym niż 5,00 zł. Taką stawkę ustaliły następujące serwisy: Global Transfer (3,00 zł), Kantor.pl (3,00 zł), TOPkantor (3,00 zł), TopFX (3,00 zł) oraz Walutomat(4,00 zł). Warto zwrócić uwagę, że przelewy do Czech wykonywane przez te portale, zwykle nie będą trwały dłużej niż bankowe przelewy SEPA.

Co ciekawe, w grupie analizowanych serwisów można znaleźć również takie, które tanio prześlą pieniądze do Czech w lokalnych koronach (CZK). Mowa o CurrencyFair (koszt przelewu w CZK: 75 CZK) oraz TransferGO (koszt przelewu w CZK: 9,00 zł). Skorzystanie z usług tych dwóch operatorów płatniczych wydaje się szczególnie dobrym pomysłem, jeżeli czeski odbiorca przelewu nie akceptuje płatności wyrażonej w euro. Odmowa przyjęcia euro może stworzyć problem dla klientów banków. Rachunki prowadzone w CZK nie są bowiem standardowym elementem oferty bankowej dla konsumentów i przedsiębiorców.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Kilka serwisów pozabankowych (Global Transfer, Kantor.pl, TopFX, TOPkantor oraz Walutomat), pozwala na wykonanie przelewu do Czech za opłatą wynoszącą 3,00 zł – 4,00 zł. Operatorzy pozabankowi tacy jak CurrencyFair, InternetowyKantor.pl oraz TransferGO oferują również przelewy do Czech wyrażone w koronach czeskich (CZK). 

W kwestii dotyczącej porównania oferty banków i pozabankowych operatorów, koniecznie trzeba wspomnieć o różnicach kursowych. Bardziej atrakcyjne kursy EUR/PLN lub CZK/PLN mogą bowiem wygenerować o wiele większe korzyści dla nadawcy przelewu niż różnica w wysokości opłaty za jeden transfer wynosząca 2,00 zł – 7,00 zł. Dowód stanowi przykładowa analiza kursów oferowanych przez banki oraz pozabankowych operatorów płatniczych w dniu 29 maja 2018 r. Uśredniony kurs sprzedaży euro przez największe banki wówczas wynosił 4,4483 zł. Analogiczna stawka dotycząca koron czeskich, oscylowała na poziomie 5,7669 CZK za 1 zł. Tymczasem analizowane przez nas serwisy wymiany walut, używały następujących kursów:

 • Amronet – 4,3280 (EUR/PLN)
 • PlusKantor.pl – 4,3469 (EUR/PLN)
 • GieldaWalut.com – 4,3280 (EUR/PLN)
 • CurrencyFair – 4,3554 (EUR/PLN) i 5,9500 (PLN/CZK)
 • FerPay – 4,3611 (EUR/PLN)
 • Global Transfer – 4,3487 (EUR/PLN)
 • InternetowyKantor.pl – 4,3484 (EUR/PLN) i 5,9488 (PLN/CZK)
 • Kantor Walutowy Alior Banku – 4,3500 (EUR/PLN) i 5,9524 (PLN/CZK)
 • Kantor.pl – 4,3488 (EUR/PLN)
 • TOPkantor – 4,3333 (EUR/PLN)
 • TopFX – 4,3488 (EUR/PLN)
 • TransferGO – 5,9137 (PLN/CZK)
 • Walutomat – 4,3295 (EUR/PLN)

Proste porównanie wskazuje, że każdy z analizowanych serwisów wymiany walut oferował lepsze stawki kursowe niż typowy bank. Zaprezentowane różnice kursowe, przekładały się na oszczędności odczuwalne dla klienta prywatnego lub firmy. W przypadku zakupu 2000 EUR, przykładowy klient Amronet.pl i GieldaWalut.com mógł zapłacić o 240,60 zł mniej niż nabywca kupujący europejską walutę w banku. Analogiczna różnica pomiędzy kosztem zakupu 50 000 koron czeskich w banku i poprzez serwis CurrencyFair wyniosła 266,81 zł. Jak widać, dzięki wybraniu operatorów pozabankowych można zaoszczędzić znacznie więcej niż na przykład 2,00 zł – 4,00 zł wynikające z różnicy opłat za przelew do Czech.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Osoba kupująca w wiodącym serwisie wymiany walut kwotę 2000 EUR, może zaoszczędzić na przykład 240 zł względem przeciętnej oferty banku. Do tego dochodzi niewielka różnica w wysokości opłaty za przelew walutowy do Czech (np. 2,00 zł – 7,00 zł). 

Zobacz, jakie są obecnie promocje dla osób przesyłających za granicę walutę euro (w tym również do Czech) >

Transfery do Czech wykonywane z Polski: porównanie oferty popularnych operatorów płatniczych                                           
Nazwa operatora płatniczego lub jego serwisu                               ↓ Koszty przesłania pieniędzy z Polski do Czech (poza kosztami wynikającymi z kursu wymiany środków) Dodatkowe informacje
Amronet/   PlusKantor.pl/ GieldaWalut.com przelew w EUR: 5,00 zł (czas realizacji przelewu: kolejny dzień roboczy) Przelew w EUR z czasem realizacji do 90 minut kosztuje 220 zł. Graniczna godzina wysyłki przelewu ekspresowego to 13:45.
CurrencyFair przelew w EUR: 3,00 EUR (czas realizacji: 1 – 2 dni robocze), przelew w CZK: 75 CZK (czas realizacji: 1 – 2 dni robocze) Przy wymianie waluty, klient płaci dodatkową prowizję: wymiana społecznościowa – 0,25% – 0,30% wartości wymiany, wymiana kantorowa – 0,40% – 0,60% wartości wymiany.
FerPay przelew w EUR: 5,00 zł (czas realizacji: 2 dni robocze) Firma FerPay oferuje pierwszy przelew za darmo. Limit wartości jednego przelewu w EUR to 200 000 zł.
Global Transfer przelew zwykły w EUR (czas realizacji – 1 dzień roboczy): 3,00 zł, przelew ekspresowy w EUR (czas realizacji – ten sam dzień roboczy): 20,00 zł Podane obok opłaty (3 zł/20 zł), dotyczą przelewów w opcji kosztowej SHA. Stawka dla opcji kosztowej OUR to 63 zł (przelew zwykły) lub 80 zł (przelew ekspresowy). Graniczna godzina wysyłki przelewu walutowego to 13:30.
InternetowyKantor.pl przelew zwykły w EUR (czas realizacji – 1 lub 2 dni robocze): 5,00 zł, przelew ekspresowy w EUR (czas realizacji – 1 dzień roboczy): 20,00 zł Podane obok opłaty (5 zł/20 zł), dotyczą przelewów w opcji kosztowej SHA. Możliwe jest też wysłanie przelewu w CZK z czasem realizacji 1 – 2 dni robocze. Jego koszt to 20 zł (opcja SHA) lub 80 zł (opcja OUR).
Kantor Walutowy   Alior Banku opłata standardowa za przelew w EUR z czasem realizacji 2 dni robocze – 5,00 zł lub 0,00 zł (w ramach limitu bezpłatnych przelewów) Indywidualny limit dotyczący liczby bezpłatnych przelewów, zależy od wartości wymiany walut przez danego klienta. Możliwe jest też wysłanie przelewu w CZK z opłatą 30,00 zł lub 0,00 zł (w ramach limitu).
Kantor.pl przelew w EUR: 3,00 zł (czas realizacji: 1 – 2 dni robocze) Opłata za przelew EUR w opcji kosztowej OUR wynosi 60 zł.
TOPkantor przelew w EUR: 3,00 zł (czas realizacji: 1 – 2 dni robocze) Opłata za przelew EUR w opcji kosztowej OUR wynosi 60 zł + 0,05% wartości przelewu (min. 5 zł).
TopFX przelew zwykły w EUR (czas realizacji – 1 dzień roboczy): 3,00 zł, przelew ekspresowy w EUR (czas realizacji – od 15 min do 2 h): 20,00 zł Podane obok opłaty (3 zł/20 zł), dotyczą przelewów w opcji kosztowej SHA. Stawka dla opcji kosztowej OUR to 63 zł (przelew zwykły) lub 80 zł (przelew ekspresowy). Graniczna godzina wysyłki przelewu walutowego to 13:30.
TransferGO przelew w CZK: 9,00 zł (czas realizacji: następny dzień roboczy do 19:30) Marża dotycząca przewalutowania wynosi 0,4% – 2,2%. Przelew do Czech jest wykonywany tylko w koronach czeskich.
Walutomat.pl przelew w EUR: 4,00 zł (czas realizacji: następny dzień roboczy)

Źródło: opracowanie Kurencja.com na podstawie stron internetowych porównywanych serwisów (dane na dzień 30 maj 2018 r.)

Pozabankowy przelew z Czech do Polski nie stanowi problemu

Niektórzy czytelnicy mogą się zastanawiać nad kosztami przelewu z Czech do Polski. Taka kwestia jest interesująca na przykład dla osób posiadających rodzinę u naszych południowych sąsiadów. Na szczęście w przypadku przelewów na linii „Czechy -> Polska”, nie można mówić o szczególnych problemach. Osoby zamierzające wykonać takie operacje płatnicze, mają do wyboru na przykład ofertę lokalnych czeskich banków i serwisu TransferGO. Bardziej korzystna wydaje się ta druga opcja związana z portalem TransferGO. Pobiera on tylko 0,99 euro za przelew do Polski z czasem realizacji w następnym dniu roboczym. Dodatkowym atutem oferty TransferGO jest korzystny kurs wymiany EUR/PLN. Warto zwrócić uwagę, że przelewy z Czech do Polski za pośrednictwem tego serwisu, wykonamy tylko przy pomocy euro (później wymienianego na złote).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Operator pozabankowy TransferGO ma ciekawą ofertę przelewów z Czech do Polski. Takie operacje płatnicze kosztują 0,99 EUR i są księgowane następnego dnia roboczego.

Przeczytaj więcej na Kurencja.com o zaletach portalu TransferGO >

Pieniądze do Czech albo z Czech można przesyłać „kryptowalutowo”

W każdym z naszych artykułów dotyczących przelewów walutowych do różnych państw, przypominamy również o możliwości przesyłania środków przy pomocy kryptowalut. O takiej kwestii warto również wspomnieć przy okazji opisywania przelewów pomiędzy podmiotami rezydującymi w Polsce i Czechach. Ze względu na niski koszt tradycyjnych transferów (nawet bankowych SEPA), przelew kryptowaluty z Polski do Czech (albo vice versa), zainteresuje głównie miłośników nowoczesnych technologii. Takie osoby powinny wiedzieć, że w Czechach panuje klimat przyjazny dla kryptowalut. Kryptowalutowe płatności akceptują między innymi czeskie sklepy internetowe.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Niektórzy Czesi chętnie przyjmują kryptowalutowe płatności. U naszego południowego sąsiada, akceptowalność „krypt” jest większa niż w Polsce.

Dowiedz się więcej o tym, które kryptowaluty są najlepsze do przelewów >